Daniel Radosa

Osobné projekty

Arcadia

Sociálna sieť podobná X.

dove.me

Online četovacia appka.

Light Bringers Club

"Tajný" online klub.

NymUI

Základné CSS pre jednoduché stránky.

Rozpočtár

Experiment s local storage.